Skip to main content

Հետևեք այսխորհուրդներին՝

 • Նախևառաջ հետևեք ատամնաբույժի խորհուրդներին
 • Ամեն սնունդ ընդունելուց հետո մաքրեք ատամները
 • Օգտագործեք բրեկետների համար նախատեսված խոզանակներ
 • Հաճախ ողողեք բերանի խոռոչը
 • Օրվա մեջ մաքրեք ատամները ատամնաթելով՝ ֆլոսսով
 • Ատամները պետք է մաքրել ավելի քան 10 րոպե
 • Օգտագործեք այնպիսի մածուկ, որի շնորհիվ կարող եք մաքրել բերանի ողջ խոռոչը
 • Բացառեք մաստակի օգտագործումը
 • Խուսափեք կպչուն, կոշտ ուտելիքներից
 • Քչացրեք քաղցրի,կարամելի, շոկոլադի օգտագործումը
 • Մի խմեք գազավորված ըմպելիքներ
 • Չենք ուտում նաև ընդեղեն

Leave a Reply