Կլինիկայի նորությունները

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական ծառայություն

Մեր կլինիկայում կատարվում են ամեն տեսակի ամբուլատոր վիրաբուժական միջամտություններ`պարօդոնտոլոգիական վիրահատություններ, իմպլանտացիա, սինուս լիֆտինգ և այլն: