Կլինիկայի նորությունները

Գներ

Թերապիա

01.01

Անզգայացում

1.000

01.02

Ռենտգեն նկար

1.000

02.01

Պլոմբում լուսային կարծրացման կոմպոզիտով

10.000

02.02

Ռեստավրացիա լուսային կարծրացման կոմպոզիտով

20.000

02.03

 1 Արմատուղու մեխանիկական և դեղորայքային մշակում

2.000

02.04

 1 Արմատուղու պլոմբում

3.000

02.05

2 Արմատուղու պլոմբում

5.000

02.06

3 Արմատուղու պլոմբում

7.000

02.07

4 Արմատուղու պլոմբում

10.000

02.08

Տիտանե շտիֆտի տեղադրում

4.000

02.09

Ապակե մանրաթելային շտիֆտի տեղադրում

6.000

02.10

1 Արմատուղու վերապլոմբում

5.000

02.11

Ատամնաքարերի և ատամնափառի հեռացում և ատամների փայլեցում

10.000 

02.12

AIR FLOW

15.000

02.13

Ատամների սպիտակեցում /քիմիական/

60.000

02.14

Ատամների սպիտակեցում լազերային

120.000

02.15

Վիտալ ամպուտացիա

3.000

02.16

Դեվիտալ էքստիրպացիա

3.000

02.17

Կարիեսի բուժում, քիմիական պլոմբա /կաթնատամ/

3.000

02.18

Կարիեսի բուժում, լուսային պլոմբա /կաթնատամ/

5.000

02.19

ֆտոր լաք թերապիա

3.000

02.20

Ատամների շինավորում ապակե մանրաթելի օգնությամբ /1 սեգմենտ/

25.000

02.21

Լնդերի համալիր բուժում

30.000

Օրթոպեդիա

03.01

 Մետաղ կերամիկական պսակ  (Noritake)

30.000

03.02

 Մետաղ կերամիկական պսակ  (Ivoclar Inline)

40.000

03.03

 Մետաղ կերամիկական պսակ  (Ivoclar Design)

45.000

03.04

 Մետաղ կերամիկական պսակ  (Ivoclar Design)

55.000

03.05

Ժամանակավոր պսակ /պլաստմասա/

4.000

03.06

Կերամիկական պսակ ցիրկոնի օքսիդի հիմքի վրա

70.000

03.07

Կերամիկական պսակ թանկարժեք մետաղների հիմքի վրա

90.000

03.08

 Լրիվ կերամիկական պսակ

80.000

03.09

 Վինիր

90.000

03.10

 Մետաղ պլաստմասե պսակ

15.000

03.11

 Վզիկային կերամիկա

5.000

03.12

 Շարժական պրոթեզ պլաստմասայի հիմքով

45.000

03.13

 Շարժական պրոթեզ մետաղական հիմքով

70.000

03.14

 Բյուգելային պրոթեզ

150.000

03.15

 Ատտաչմենտ

30.000

03.16

 Բյուգելային պրոթեզ փականների վրա /բրեդենտ/

220.000

03.17

 Ճկվող շարժական պրոթեզ /վալպլաստ/

120.000

03.18

 Ամբողջաձույլ արհեստական պսակ

8.000

03.19

Էսթետիկ կլամերներ

20.000

03.20

 Պրոթեզի վերահենավորում

10.000

03.21

Պրոթեզի վերանորոգում

5.000

03.22

 Անհատական գդալ

5.000

03.23

 Գարնիտուր շարժական պրոթեզի համար

25.000

03.24

 Ձուլովի գամիկ /մետաղական/

10.000

03.25

 Ձուլովի գամիկ /կերամիկական/

30.000

03.26

 Ցիրկոնե գամիկ

50.000

03.27

Մետաղ կերամիկական պսակ իմպլանտների վրա

50.000

03.28

 Կերամիկական պսակ ցիրկոնի օքսիդի հիմքի վրա /իմպլանտների վրա/

100.000

03.29

Աբատմենտ Alpha-Bio

20.000

03.30

Աբատմենտ Biotech

50.000

03.31

Աբատմենտ /ցիրկոն/

80.000

03.32

Արհեստական պսակի ցեմենտում

2.000

03.33

Ամբողջաձույլ արհեստական պսակի կտրում, հեռացում /1 միավոր/

1000

03.34

Շարժական պրոթեզ իմպլանտների վրա

400.000-600.000

03.35

Աբատմենտ անհատական

70.000

Վիրաբուժություն

04.01

Մանր վիրաբուժական միջամտություն

3.000

04.02

Կաթնատամի հեռացում

1.000

04.03

Ատամի հեռացում

4.000

04.04

Ատամի հեռացում բարդ

8.000

04.05

Իմաստության ատամի հեռացում

10.000

04.06

Կիսառետենցված ատամի հեռացում

20.000

04.07

Ռետենցված դիստոպիկ ատամի հեռացում

30.000

04.08

Սանձիկի հատում

12.000

04.09

Ատամի հեռացում փափուկ և ոսկրային հյուսվածքների պլաստիկայով /ոսկրանյութի արժեքը ներառված չէ/

40.000

04.10

Գինգիվէկտոմիա

15.000

04.11

Սանձիկի պլաստիկա

20.000

04.12

Սանձիկի պլաստիկա եռանկյունային լաթի օգնությամբ

40.000

04.13

Խորը կյուրետաժ /1 սեգմենտը/

20.000

04.14

Դիստալ սեպաձև հատում

40.000

04.15

Լնդերի ֆիբրոմատոզի բուժում /1 ծնոտը/

60.000

04.16

Կլինիկական պսակի երկարացում 1-2 ատամի համար

65.000

04.17

Լնդային ժպիտի վերացում

80.000-100.000

04.18

Լաթային վիրահատություն ոսկրային պլատիկայով /6 ատամների շրջանում, մեմբրանայի արժեքը ներառված չէ/

100.000

04.19

Բերանի նախադռան պլաստիկա ազատ լնդային տրանսպլանտատով

75.000

04.20

Ռեցեսիայի պլաստիկա տեղային հյուսվածքներով

75.000

04.21

Ռեցեսիայի պլաստիկա ենթալնդային շարակցական հյուսվածքի օգնությամբ

100.000

04.22

Ռեցեսիայի պլաստիկա ազատ լնդային տրանսպլանտատի օգնությամբ

80.000-100.000

04.23

Անատամ ալվեոլյար ելունի պլաստիկա ոսկրային հյուսվածքի օգնությամբ /ոսկրանյութի և մեմբրանայի արժեքը ներառված չէ/

60.000

04.24

Անատամ ալվեոլյոր ելունի պլաստիկա ենթալնդային շարակցական հյուսվածքների կամ կոմբինացված լաթի օգնությամբ

90.000

04.25

Ծփացող կատարի հեռացում

40.000

04.26

Էկզոստոզների հեռացում /1 սեգմենտ/

20.000

04.27

Ալվեոլյար ելունի փոքրացում

75.000

04.28

Ատամի հեմիսեկցիա հերմետիկ փակումով

50.000

04.29

Ատամի արմատի ամպուտացիա

40.000

04.30

Կորոնոռադիկուլյար սեպարացիա

20.000

04.31

Ապէկտոմիա /անհրաժեշտության դեպքում ռետրոգրադ պլոմբավորումով/

45.000-60.000

04.32

Սինուս լիփթինգ( ոսկրանյութի և մեմբրանայի արժեքը ներառված չէ)

100.000-150.000

04.33

Ալվեոլյար ոսկրի պլաստիկա ոսկրային բլոկի /աուտոտրանսպլանտատի/ օգնությամբ

160.000

04.34

Իմպլանտ Alpha-Bio (իսրայել)

110.000

04.35

Իմպլանտ Biotech (ֆրանսիա)

180.000

04.36

Ցիստէկտոմիա /մեծ չափսերի կիստայի դեպքում/

70.000-100.000

04.37

Լինդը ձևավորող էլեմենտի տեղադրում

10.000

Օրթոդոնտիա

05.01

Բժիշկ-օրթոդոնտի կոնսուլտացիա՝ բուժման պլանի կազմում

15.000

ԲՈՒԺՈՒՄ

05.02

Մասնակի,մեկ ատամնաշարի սահմաններում

05.02.1

Շարժական թիթեղային ապարատների կիրառմամբ

120.000

05.02.2

Ավանդական մետաղական բրեկետ համակարգով

120.000

05.03

I Աստիճանի բարդության լրիվ օրթոնդոնտիկ բուժում

05.03.1

Շարժական թիթեղային ապարատներով

200.000

05.03.2

Ավանդական մետաղական Բրեկետ համակարգի կիրառմամբ, առանց ատամների հեռացման

250.000

05.03.3

Ավանդական մետաղական Բրեկետ համակարգի կիրառմամբ, ատամների հեռացման

300.000

05.04

I I Աստիճանի բարդության լրիվ օրթոնդոնտիկ բուժում, ավանդական մետաղական բրեկետ համակարգով

350.000

05.05

I I I Աստիճանի բարդության լրիվ օրթոնդոնտիկ բուժում, ավանդական մետաղական բրեկետ համակարգով

420.000

Բուժման ընթացքում նախատեսված լրացուցիչ միջամտություններ

05.06

Սպլինտ-թերապիա

80.000

05.07

Անշարժ լայնացնող ապարատ

60.000

05.08

Ստորին ծնոտի աճը խթանող ապարատներ

80.000

05.9

Միկրոինպլանտի տեղադրում ոսկրային հենքի համար

25.000

Բրեկետների ընտրություն պացիենտի ցանկությամբ

05.10

Կերամիկական կամ պլաստմասե ավանդական բրեկետներ

+50.000

05.11

Ինքնակարգավորող մետաղական բրեկետներ

+100.000

05.12

Ինքնակարգավորվող էսթետիկ կամ սաֆիրե բրեկետներ

+120.000

Ռետենցիա

05.13

Բրեկետների դեբոնդինգ և ռետենցիոն ապարատների ֆիքսում

40.000

05.14

Հաճախում ռետենցիոն շրջանում

5.000

Արտապլանային միջոցառումներ

05.15

Պոկված բրեկետի կամ օրթոդոնտիկ օղակի ֆիքսում

3.000

05.16

Բրեկետի կամ օրթոդոնտիկ օղակի ֆիքսում, նրանց կորստի կամ դեֆորմացիայի դեպքում

7.000

05.17

Շարժական օրթոդոնտիկ սարքի պատրաստում և տեղադրում, նրանց կորստի կամ կոտրվածքի դեպքում

8.000