Clinic News
Welcome to our new website
06.11.2013
Action
01.06.2013

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական ծառայություն

Մեր կլինիկայում կատարվում են ամեն տեսակի ամբուլատոր վիրաբուժական միջամտություններ`պարօդոնտոլոգիական վիրահատություններ, իմպլանտացիա, սինուս լիֆտինգ և այլն: