Clinic News
Welcome to our new website
06.11.2013
Action
01.06.2013

Մանկական ստոմատոլոգիական ծառայություն

Մանկական ստոմատոլոգիան հանդիսանում է ստոմատոլոգիայի կարևորագույն ճյուղերից մեկը, որից կախված է յուրաքանչյուր երեխայի ժամանակավոր և մշտական ատամնաշարերի ինչպես նաև ամբողջ ատամնածնոտային համակարգի առողջական վիճակը: Շնորհիվ այժմյան նորագույն տեխնոլոգիաների` երեխաների բուժումը կատարվում է անցավ և արագ: Մեր մասնագետը ոչ միայն հեշտությամբ վստահություն ձեռք կբերի ձեր երեխայի մոտ, այլև որակյալ բուժօգնություն ցույց կտա, ինչը կկանխարգելի երեխայի մոտ հետագա բարդությունների առաջացումը: